Ceník

Nabídky zpracováváme podle Ceníky řemesel www.cenikyremesel.cz/ceniky/elektrikari

Součástí nabídky elektroinstalačních prací je rozpočet a jednoduchý projekt pro ucelené zakázky na základě osobní návštěvy, zjištění stavu a proměření místností. Většinu prací děláme podle Vámi odsouhlaseného podrobného rozpočtu. 

První návštěva a zjištění rozsahu prací je samozřejmě zdarma. Účtujeme pouze dopravu.

Orientačně tvoří zakázka 40% materiál a 60% práci (v některých případech 50/50)

Doprava do 20 km - paušál 200 Kč,  V případě delších cest 7 Kč/km podle Google mapy ze sídla provozovny a zpět

V případě malých zakázek hodinová sazba 400 Kč/hod (další hodiny jsou účtovány po každé započaté hodině).Ucelené zakázky na základě schváleného rozpočtu. 

Rychlé opravy (pohotovost)  800 Kč/hod za první hodinu. Rychlá oprava znamená příjezd do 1-3 hodin ten samý den po nahlášení závady případně o víkendech a v nočních hodinách. Další hodiny jsou účtovány sazbou 400 Kč/hod ( po každé započaté hodině)

Orientační cena ucelených zakázek 

Byt cihla - 1+1 -30.000Kč , Byt panel 1+1 - 35.000 Kč

Byt cihla - 2+1 - 40.000Kč,Byt panel 2+1 - 45.000 Kč

Byt cihla - 3+1 - 48.000Kč , Byt panel 3+1 - 55.000 Kč

Byt cihla 4+1 - 58.000Kč , Byt panel 4+1 - 65.000 Kč

Rodinný dům 6+1 - 80.000Kč až 100.000 Kč